Trường đua ngựa York công bố hợp tác bốn năm với các tay đua đặc biệt

có thể mua các gói khách sạn cũng như các hộp cá nhân trên internet lần đầu tiên, vì chỗ ngồi đặc biệt chỉ cung cấp năng lượng…